Olika dimensioner av reguljära perioder

System 4

 

Det här är ett utökad verk med koppling till separatutställningen med samma titel. Verket består av en modell i metall och ett äggskal kombinerat med ljud.

Längd: 1 min 55 sek.

Del av 'Vår - En fotografisk utställning' på Galleri Monitor, 20-29 maj 2016.


 

Diverse dimensions of regular periods

System 4

 

This is an extended work related to the solo exhibition of the same title. The work consists of a model in metal and an egg shell combined with sound.

Loop: 1 min 55 sec.

Part of 'Vår - En fotografisk utställning' at Galleri Monitor, 20 - 29 May 2016.